Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-05-30 09:02:45 Majątek Zespołu Szkół Budowlanych na rok 2017 Szczegóły
2 2018-05-30 08:59:57 Majątek Zespołu Szkół Budowlanych na rok 2018 Szczegóły
3 2018-05-30 08:51:37 Budżet Zespołu Szkół Budowlanych na rok 2017 Szczegóły
4 2018-05-30 08:46:37 Budżet Zespołu Szkół Budowlanych na rok 2018 Szczegóły
5 2018-04-24 16:36:08 Kontrola Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek W zakresie kompletności i poprawności danych przekazywanych do Systemu  Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2016 r. Szczegóły
6 2018-04-24 16:25:50 Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Kontrola w zakresie ewakuacji uczniów oraz personelu z budynku szkoły Szczegóły
7 2018-04-24 16:15:03 Kontrola Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Włocławek Kontrola obejmowała swoim zakresem gospodarowanie mieniem będącym w trwałym zarządzie dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów najmu/dzierżawy pomieszczeń szkoły za 2015 r. i 2016 r. Szczegóły
8 2018-04-24 15:46:02 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Kontrola w zakresie przeprowadzania przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Szczegóły
9 2018-04-24 15:39:18 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Kontrola w zakresie podejmowania przez szkołę działań mających na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki w placówce w oparciu o istniejące procedury. Szczegóły
10 2017-12-18 10:07:48 Sprzątaczka Szczegóły
« 1 2 3 »