Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 4 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej - Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-03-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - ZS4 - wydruk zgodny ze wzorem - data dodania: 2023-09-13 22:45:18

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-20.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Kazimierz Mendala, poczta@baczynski.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 234 69 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, Kaliska 108A
Tel.: +48542346960
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku zlokalizowany jest przy:

– ul. Kaliska 108A (budynek główny i sala gimnastyczna).

  1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek szkoły zlokalizowany jest blisko centrum miasta. Składa się z trzech połączonych ze sobą obiektów: budynku głównego, sali gimnastycznej. Do budynku głównego prowadzą dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 180 cm z jednym blokowanym i nieblokowanym skrzydłem konstrukcji stalowej z bezpiecznym przeszkleniem w górnej części zestawów drzwiowych. Po przekroczeniu drzwi głównych znajduje się wiatrołap z dwuskrzydłowymi drzwiami o szerokości 180 cm z jednym blokowanym i nieblokowanym skrzydłem konstrukcji stalowej z bezpiecznym przeszkleniem w górnej części zestawów drzwiowych. Następnie można wejść po szerokich schodach o konstrukcji żelbetowej wykończone z płytek grosowych bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach na parter budynku głównego lub do części podziemnej. Obok wejścia, umiejscowiona jest dyżurka woźnych szkoły.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i pomieszczeń.

Z holu głównego na parterze można się dostać do wszystkich, niezbędnych dla uczniów i interesantów pomieszczeń. Na parterze po lewej stronie znajduje się sekretariat szkoły, sekretariat uczniowski, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się gabinet pedagoga szkolnego a na wprost gabinet doradcy zawodowego. Budynek główny posiada sale lekcyjne na trzech kondygnacjach (parter i dwa piętra), bibliotekę na trzeciej kondygnacji i pokój nauczycielski na pierwszym piętrze, aulę na parterze szkoły. Na wszystkie piętra prowadzi pięć klatek schodowych o konstrukcji żelbetowej wykończone lastrico bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Do piwnicy, gdzie znajdują się szatnie dla uczniów i druga dyżurka woźnych prowadzą wąskie schody również bez podjazdów, wykończone lastrico. We wszystkich salach lekcyjnych, sekretariacie, bibliotece, auli i łazienkach zamontowano drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz o szerokości min. 90 cm bez progów. Obiekt sportowy, w którym znajduje się sala gimnastyczna I połączony jest z budynkiem głównym łącznikiem. Obiekt sportowy z salą gimnastyczną, posiada trzy oddzielne wejście o szerokości przejścia 90 cm. Do wejść prowadzą schody zewnętrzne ze stopniami betonowymi. Wszystkie pomieszczenia dla uczniów w tym obiekcie są na dwóch poziomach nadziemnych i jednym podziemnym gdzie znajduje się strzelnica sportowa i siłownia. Na wszystkie piętra prowadzą dwie klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej wykończone lastrico bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach.

  1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform.

W żadnym z budynków szkoły nie ma dźwigu osobowego, łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, pochylni, platform, informacji głosowych i jakiegokolwiek oznakowania dla osób niedowidzących lub niewidomych. Szkoła nie posiada na wyposażeniu schodołazu dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy boiskach szkolnych brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

  • Brak dostępu do tłumacza migowego.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego