Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

 1. Akta osobowe pracowników  niepedagogicznych
 2. Akta osobowe pracowników pedagogicznych
 3. Akta osobowe uczniów
 4. Dokumentacja z edukacji wewnętrznej
 5. Ewidencja dokumentacji egzaminów klasyfikujących i poprawkowych
 6. Ewidencja list płac
 7. Ewidencja nauczania indywidualnego, specjalnego i rewalidacyjnego
 8. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących
 9. Ewidencja protokołów posiedzeń komisji socjalnej
 10. Ewidencja spełnienia obowiązku nauki
 11. Ewidencja sprawozdań klasyfikujących
 12. Ewidencja uczniów objętych pomocą materialną (stypendia, podręczniki, zasiłki szkolne)
 13. Ewidencja uczniów objętych pomocą psychologów – pedagogów. W tym zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 14. Ewidencja uczniów realizująca obowiązek szkolny zgodnie z danymi z biura ewidencji
 15. Ewidencja uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie
 16. Ewidencja wydanych delegacji służbowych
 17. Ewidencja wydanych kart motorowerowych
 18. Ewidencja wydanych legitymacji uczniów
 19. Księga druków ścisłego zarachowania
 20. Księga ewidencji według roku urodzenia dla  gimnazjum
 21. Księga uczniów gimnazjum
 22. Księga uczniów liceum
 23. Księgę kontroli organów uprawnionych
 24. Księgi inwentarzowe
 25. Protokoły rad pedagogicznych
 26. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego
 27. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 28. Rejestr faktur i dokumentów płatniczych
 29. Rejestr kontroli
 30. Rejestr odczynników chemicznych
 31. Rejestr osób korzystających ze strzelnicy
 32. Rejestr osób zwolnionych z ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego
 33. Rejestr posiadanej broni
 34. Rejestr przeniesień uczniów wraz z dokumentacją
 35. Rejestr wycieczek szkolnych
 36. Rejestr wydanych świadectw ukończenia gimnazjum
 37. Rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum
 38. Rejestr wydanych zaświadczeń uczniom
 39. Rejestr wydawanej amunicji
 40. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 41. Rejestr wypadków przy pracy
 42. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 43. Rejestr zestawień zbiorowych SIO
 44. Szkolny zestaw programów nauczania
 45. Wykaz podręczników szkolnych

 

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego